Showing the single result

Doppelherz Lacto Pro

Doppelherz Lacto-Pro përmban 4 miliardë acid laktik të përzgjedhur plus kultura bifido në kombinim me vitaminat B2 dhe B6 në kapsula rezistente ndaj lëngut gastrik me gjithsej 5 shtame.